Law, ordinance making plans for 2023, 2024 under consideration

- Tuesday, 23/05/2023, 08:54

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024 là một trong những vấn đề được thảo luận tại ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, ngày 23/5.

kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, 2024 đang xem xét -0
Ảnh: Quang Khánh

Sáng mai, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 cũng sẽ được Quốc hội trình và thẩm định.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về việc bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương, phân bổ vốn đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách trung ương năm 2023; và tờ trình về những thay đổi trong dự thảo Luật Giá sửa đổi.

Sau đó, các nhà lập pháp sẽ xem xét một số vấn đề còn tranh luận về dự thảo luật sửa đổi này tại phiên họp toàn thể.

Kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XV diễn ra theo hai giai đoạn với tổng thời gian là 22 ngày, giai đoạn một từ ngày 22/5 đến ngày 10/6 và giai đoạn hai từ ngày 19 đến ngày 23/6./.